Váltás angolra Váltás magyarra

Tévhitek a korai nyelvtanulásról

Hazánkban máig vita tárgya, hogy a korai nyelvtanulás vajon áldás vagy átok a gyermekek számára. A legtöbb negatív vélemény és félelem azonban tévhiteken és elavult, több évtizede született kutatási eredményeken alapul.
 
 
 
 
Melyek tehát a leggyakoribb tévhitek a bölcsődei, óvodai nyelvoktatással kapcsolatban?
 
1. Ha a gyermek több nyelvet tanul egyszerre, megzavarodik, és később kezd el beszélni.
2. A korai idegen nyelvtanulás károsítja az anyanyelvi struktúrát.
3. A korai nyelvtanítás megterhelő a kisgyermek számára.
4. A korán nyelvet tanuló gyermek nem tesznek szert valódi előnyre azokhoz a társaikhoz képest, akik csak később állnak neki a nyelvtanulásnak.
5. Az ilyen kiskorú gyermekeknek csak a játékkal kellene foglalkoznia, a nyelvtanulás megfosztja őket a legédesebb gyermekkortól.
 
 
A legutóbbi kutatások eredményei azonban azt mutatják, hogy a nyelvtanítást, az idegen nyelvekkel való ismerkedést legjobb még az iskolai évek előtt elkezdeni. Az oktatás során nyilvánvalóan figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat - egy kisgyermek esetében sok játékot, mókát.
Azt, hogy egy gyermek mikor kezd el beszélni a második nyelv tanulása egyáltalán nem befolyásolja, sokkal inkább a genetikai adottságok és a szociális környezet függvénye. Az élénk nyelvi környezet elősegíti a gyermek nyelvi fejlődését, éppen ezért azok a gyermekek, akik korán megismerkednek egy idegen nyelvvel is, sokszor ügyesebben használják anyanyelvüket is. A második nyelv tehát kifejezetten elősegíti a beszédfejlődést, gazdagítja a gyermek nyelvi környezetét.
A vidám nyelvi foglalkozásokat a Ficánkoló Delfinek Óvodában a gyermekek ugyanúgy játékként, élményként élik meg, mint a kézműves órákat, vagy sportfoglalkozásokat és észrevétlenül sajátítják el az angol nyelvet. A nyelvi fejlesztés során a gyermekek összes érzékszervére hatunk különböző játékokkal, eszközökkel, így az angolozás egyáltalán nem fárasztó, inkább olyan szórakozás, élmény, amelyet a gyerekek is örömmel várnak újra meg újra.
A Ficánkoló Delfinek Óvodába sok olyan gyermek is jár, akiknek anyanyelve nem magyar, így a gyerekek az órákon kívül is az angolt szokják meg az egymás közötti kommunikáció nyelveként.
 
 
Milyen előnyei vannak a korai nyelvtanulásnak?
 
- A gyerekek ösztönösen tanulnak nyelveket, gátlások és szorongás nélkül, ellentétben a felnőttekkel.
- A gyerekek játszva, észrevétlenül tanulnak. Számukra egy másik nyelv elsajátítása nem jelent erőfeszítést.
- A korai nyelvtanulás pozitívan hat személyiségfejlődésükre is. Fejleszti a másokra való figyelés képességét, a rendszerben való gondolkodást, az önbizalmat, a kreativitást.
- Azok a gyerekek, akik hamarabb megismernek egy másik nyelvet, könnyebben tanulnak újabbakat.
- A második nyelv ismerete pozitívan hat az anyanyelvi beszédfejlődésre is (pl. választékos nyelvhasználat).
- A második nyelv elsajátítása során egy másik kultúrával is megismerkednek, amely elfogadóbbá teszi őket.
- A második nyelvhez kapcsolódó öröm egész életre befolyásolhatja a gyermek idegen nyelvekhez való viszonyát, és megalapozza az iskolai nyelvtanulást.